~Ya Allah, bahagiakan kami dunia akhirat bersama selamanya~

Daisypath - Personal pictureDaisypath Anniversary tickers
Tuesday, November 27, 2007

>,,Tangisan Rasulullah Menggoncangkan Arasy,,<

Tangisan Rasulullah Menggoncangkan Arasy
Jika harta yang hilang dari diri seseorang, maka tiada apa pun yanghilang, Jika kesihatan yang hilang dari diri seseorang, maka adasesuatu yang hilang, Tetapi jika akhlak yang hilang dari diriseseorang, maka segala-galanya telah hilang dari diri seseorang."

Dikisahkan, bahawasanya di waktu Rasulullah s.a.w. sedang asyikbertawaf di Ka'bah, beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf,sambil berzikir: "Ya Karim! Ya Karim!" Rasulullah s.a.w. menirunyamembaca "Ya Karim! Ya Karim!" Orang itu lalu berhenti di salah satusudut Ka'bah, dan berzikir lagi: "Ya Karim! Ya Karim!" Rasulullahs.a.w. yang berada di belakangnya mengikut zikirnya "Ya Karim! YaKarim!" Merasa seperti diolok-olokkan, orang itu menoleh ke belakangdan terlihat olehnya seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan yangbelum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata: "Wahai orang tampan!Apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkank u, kerana aku iniadalah orang Arab badwi? Kalaulah bukan kerana ketampananmu dankegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, MuhammadRasulullah."

Mendengar kata-kata orang badwi itu, Rasulullah s.a.w. tersenyum, lalubertanya: "Tidakkah engkau mengenali Nabimu, wahai orang Arab?""Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana kau beriman kepadanya?""Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belumpernah melihatnya, dan membenarkan perutusannya, sekalipun saya belumpernah bertemu dengannya," kata orang Arab badwi itu pula. Rasulullahs.a.w. pun berkata kepadanya: "Wahai orang Arab! Ketahuilah aku inilahNabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat!" Melihat Nabi dihadapannya, dia tercengang, seperti tidak percaya kepada dirinya."

Tuan ini Nabi Muhammad?!" "Ya" jawab Nabi s.a.w. Dia segera tundukuntuk mencium kedua kaki Rasulullah s.a.w. Melihat hal itu, Rasulullahs.a.w. menarik tubuh orang Arab itu, seraya berkata kepadanya: "Wahalorang Arab! janganlah berbuat serupa itu. Perbuatan serupa itubiasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada tuannya, Ketahuilah, Allahmengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabbur yang memintadihormati, atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagiorang yang beriman, dan membawa berita menakutkan bagi yangmengingkarinya. "

Ketika itulah, Malaikat Jibril a.s. turun membawa berita dari langitdia berkata: "Ya Muhammad! Tuhan As-Salam mengucapkan salam kepadamudan bersabda: "Katakanlah kepada orang Arab itu, agar dia tidakterpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahawa Allah akanmenghisabnya di hari Mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya,baik yang kecil mahupun yang besar!" Setelah menyampaikan berita itu,Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pula berkata: "Demikeagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitunganatas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya!"kata orang Arab badwi itu. "Apakah yang akan engkau perhitungkandengan Tuhan?"

Rasulullah bertanya kepadanya. 'Jika Tuhan akan memperhitungkandosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesaranmaghfirahnya, ' jawab orang itu. 'Jika Dia memperhitungkan kemaksiatanhamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasanpengampunan- Nya. Jika Dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hambaakan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya!

'Mendengar ucapan orang Arab badwi itu, maka Rasulullah s.a.w. punmenangis mengingatkan betapa benarnya kata-kata orang Arab badwi itu,air mata beliau meleleh membasahi Janggutnya. Lantaran itu MalaikatJibril turun lagi seraya berkata: "Ya Muhammad! Tuhan As-Salammenyampaikan salam kepadamu, dan bersabda: Berhentilah engkau darimenangis! Sesungguhnya kerana tangismu, penjaga Arasy lupa dari bacaantasbih dan tahmidnya, sehingga la bergoncang. Katakan kepada temanmuitu, bahawa Allah tidak akan menghisabdirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudahmengampuni semua kesalahannya dan la akan menjadi temanmu di syurgananti!" Betapa sukanya orang Arab badwi itu, apabila mendengar beritatersebut. la lalu menangis kerana tidak berdaya menahan keharuan dirinya."

0 comments:

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

Post a Comment

,,^Sharing Is Caring^,,