~Ya Allah, bahagiakan kami dunia akhirat bersama selamanya~

Daisypath - Personal pictureDaisypath Anniversary tickers
Wednesday, April 23, 2008

,,>10 Hadiah Allah Di Dunia Untuk Orang Bertaqwa<,,

10 Hadiah Allah Di Dunia Untuk Orang Bertaqwa
Kehidupan orang-orang bertakwa sangat indah dan penuh keberuntungan.Di dunia lagi Allah (SWT) telah janjikan pelbagai `hadiah',sebagaimana digambarkan-Nya di dalam al-Quran…
1. Sentiasa mendapat petunjuk"Mereka itulah (orang-orang bertakwa) yang tetap mendapat petunjukdari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung."(Al-Baqarah: 5)

2. Diberi penyelesaian dari masalah"Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah (SWT) nescaya akandiberikan kepadanya jalan keluar." (At-Thalaq: 2)

3. Dipermudah segala urusan"Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah (SWT) nescaya Allah (SWT)akan memudahkan baginya segala urusannya." (At-Thalaq: 4)

4. Mendapat rezeki dari sumber tidak terduga"… dan memberinya (orang bertakwa) rezeki dari sumber yang tidakterduga." (At-Thalaq: 3)


5. Dikasihi Allah (SWT) (dengan itu turut dikasihi malaikat dan manusia)"Sesungguhnya Allah (SWT) menghasihi orang-orang yang bertakwa." (AliImran: 76)


6. Mendapat keberkatan dari langit dan bumi"Jika seluruh penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescayakami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi."(Al-A'raf: 96)

7. Mendapat keselamatan, pertolongan dan perlindungan dari Allah (SWT)"Dan kami selamatkan orang-orang beriman dan mereka adalah orang-orangyang bertakwa." (Al-Fussilat: 18) "… dan bertakwalah kepada Allah(SWT) dan ketahuilah Allah (SWT) berserta (menolong dan melindungi)orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah: 194)

8. Mendapat kemenangan"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan."(An-Naba: 31)


9. Terpelihara dari tipu daya musuh"Jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tipu daya mereka sedikit puntidak mendatangkan kemudaratan kepadamu." (Ali Imran: 120)


10. Diberikan `furqan' (petunjuk untuk membezakan yang benar dan salah)"Jika kamu bertakwa kepada Allah (SWT), nescaya Dia akan memberikankepadamu Furqan." (Al-Anfal: 29)

0 comments:

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

Post a Comment

,,^Sharing Is Caring^,,